20 czerwca 2018r. w środę od godz. 15:00 zapraszamy na rodzinny piknik w ogrodzie przedszkolnym. Prosimy rodziców/opiekunów o odebranie dziecka z przedszkola i z odebranym dzieckiem zapraszamy do wspólnej zabawy.  W programie przewidziano gry i zabawy zręcznościowe dla dzieci i dorosłych.

Zapraszamy dorosłych i dzieci zainteresowanych rozwijaniem umiejętności wokalnych i scenicznych na koncert zespołu Orlęta Targówka "Eklektyzm w muzyce" w dniu 19 czerwca 2018r. wtorek, godz. 17:00. Koncert poprowadzi dyrygent Zygmunt Pabisiak.