Zapraszamy dzieci urodzone w 2015 r. rozpoczynające edukację przedszkolną w naszym przedszkolu na zajęcia adaptacyjne w dniu 27 czerwca 2018 r. środa, godz. 17:00. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci ur. 2014, 2013 nowoprzyjęte do przedszkola od 01 września 2018 r. Prosimy o obuwie zmienne dla dziecka i dorosłego.