20 czerwca 2018r. w środę od godz. 15:00 zapraszamy na rodzinny piknik w ogrodzie przedszkolnym. Prosimy rodziców/opiekunów o odebranie dziecka z przedszkola i z odebranym dzieckiem zapraszamy do wspólnej zabawy.  W programie przewidziano gry i zabawy zręcznościowe dla dzieci i dorosłych.