Opłaty za posiłki przyjmowane są przelewem na wskazane konto z dopiskiem: posiłki, imię i nazwisko dziecka, ilość dni roboczych w miesiącu x 12,00 zł. Odliczenia za niewykorzystane posiłki zostaną naliczone po dokonaniu wpłaty za kolejny miesiąc.

Opłata za żywienie pobierana jest z góry. Zwroty za dni nieobecne są rozliczane w kolejnym miesiącu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi podczas dokonywania przelewów, na właściwy numer konta:

71 1030 1508 0000 0005 5055 5077

Pomyłka wpłacającego i wpłata na konto inne niż powyższe, uruchamia procedurę na poziomie Rodzic/Przedszkole/DBFO/Dzielnica/Miasto.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega zwrotowi pod warunkiem poinformowania przedszkola o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godziny 09:00.

Sposoby zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu:

  • poprzez panel rodzica w systemie iPrzedszkole w zakładce: zgłoszenie nieobecności
  • telefonicznie 22 811 06 48
  • nauczycielowi w grupie

Spóźnienia dzieci w danym dniu, czyli przyprowadzenie dziecka do przedszkola po godz. 09:00 należy zgłaszać wyłącznie telefonicznie.

Problemy z kartami należy zgłaszać poprzez komunikator systemu iPrzedszkole do sekretariatu do p. Katarzyny Kudajczyk lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  tel. 228110648 wew. 23.

Sprawy związane z płatnościami należy kierować poprzez komunikator systemu iPrzedszkole do kierownika gospodarczego p. Grażyny Mazurkiewicz lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 228110648 wew. 21.

Szczegóły opłat dostępne po zalogowaniu w systemie iprzedszkole.progman.pl.

 

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska