• Trudności w kontaktach z innymi dziećmi
 • Dążenie do monotonii; opór przed zmianami rutyny
 • Śmiech (chichot) nieodpowiedni do sytuacji
 • Brak prawdziwego strachu przed niebezpieczeństwem
 • Kontakt wzrokowy ograniczony lub brak kontaktu wzrokowego
 • Ciągła dziwaczna zabawa
 • Wyraźna niewrażliwość na ból
 • Echolalia (powtarzanie słów lub zdań w całości)
 • Chęć pozostawania w samotności, trzymanie się na uboczu
 • Niechęć do przytulania
 • Kręcenie przedmiotami
 • Brak odpowiedzi na bodźce słuchowe, pozorna głuchota
 • Trudności w wyrażaniu potrzeb, zamiast słów gestykulacja lub pokazywanie palcem
 • Zauważalna nadmierna lub skrajnie ograniczona ruchliwość fizyczna
 • Napady złego nastroju – skrajna rozpacz bez powodu
 • Niepodatność na zwykłe metody nauczania
 • Nierównomierny rozwój podstawowych i subtelnych zdolności ruchowych (może nie chcieć kopać piłki, ale potrafi stawiać klocki)